Hz. Hıdır Türbesi

Samandağı Deniz mevkiindedir. Türbeyi ziyaret etmek ve çepeçevre etrafında turlamak gelenek halini almıştır. Hz. Hızır Aleyhisselam ile Musa Peygamber'in Samandağ'da buluşması Kur'an-ı Kerim'in Kehf Suresi Ayet 60-82'de de anlatılır.

nullYapim: Verim Web