Antalya Ve Çevresini Kim Işgal Etti?

İtalya, Antalya ve Konya çevresini işgal etmiştir. Yunanlılar,Paris Barış Konferansından sonra İzmiri işgal etmişlerdir.
Mondros Antlaşması’ndan sonra (30 Ekim 1918), İtilaf Devletleri ve Yunan- lılar tarafından Osmanlı toprakları çeşitli bahanelerle işgal edilmeye başlanmış- tır. İtalyanlar da Güney Batı Anadolu topraklarına asker çıkarmışlar ve 28 Mart 1919 tarihinde Antalya’yı işgal etmişlerdir16.

Leave a Reply

Your email address will not be published.