Burdur Antalya Muğla Ve Çevresini Kim Işgal Etmiştir?

İtalyanlar, Antalya’yı işgal ettikten sonra, buradan Antalya’nın çevresinde bulunan kazalar ile Antalya’nın komşu- ları olan Burdur ve Isparta Livaları’nı da işgal etmenin yollarını aramışlardır. Bu arada Antalya, İtalyanlar tarafından askeri üssü olarak kullanılmıştır.
Birinci Dünya Savaşından sonra Anadolu’da İtalyanların işgal ettiği yerler Antalya, Muğla, Burdur, Afyon, Akşehir ve Konya gibi Batı Akdeniz ve İç Ege’de kalan bölgelerdir. Diğer işgalci güçlerden farklı olarak, İtalyanların işgal ettiği şehirlerde ciddi bir direniş olmamıştır.

Muğla ve çevresini kim işgal etti?

Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu toprakları İtilaf Devletleri tarafından paylaşılınca Muğla 11 Mayıs 1919 tarihinde İtalya tarafından işgal edildi. Anadolu’nun işgali sırasında Muğla’da Kocahan Mitingi düzenlenmiş ve tüm Anadolu şehirleri gibi Muğla’nın da bu işgallere direneceği ilan edilmiştir.

Ülkemizin Akdeniz Bölgesi illerinden Burdur Antalya Muğla ve çevresini kim işgal etti?

28 Mart 1919 Cuma günü İtalyanlar tarafından Antalya işgal edilmiştir.

Muğla Burdur konyayı kim işgal etti?

İtalyanlar ise Antalya, Kuşadası, Bodrum, Fethiye ve Marmaris’i işgal ettiler. Konya ve Akşehir’e de asker yolladılar. İtalyan işgali 28 Mart 1919’dan 5 Temmuz 1921 tarihine kadar 2.5 yıl sürdü. Mondros Mütarekesi’nin Doğu Anadolu’da 6 vilayetin Ermenilere bırakılacağına ilişkin maddesi Ermenileri harekete geçirdi.

You might be interested:  Tuzla Adana Demirspor Maçı Hangi Kanalda?

Akdeniz Bölgesi kimler tarafından işgal edilmiştir?

Akdeniz’i bölüşmek üzere İngiltere, İtalya, Avusturya, İspanya arasında (1887), sonra Fransa ile İtalya arasında (1900 ve 1902), daha sonra da Fransa ile İngiltere ve Fransa ile İspanya arasında (1904) antlaşmalar yapıldı. Fransa, birtakım tavizler vermek suretiyle Fas’a yerleşebildi (1911).

Burdur kim işgal etmiştir?

İtalyanlar Antalya’yıaynı zamanda askeri üs olarak da kullanmışlardır. İtalyanlar buradan sevk ettikleri kuvvetlerle28 Haziran 1919 tarihinde Burdur’u işgal etmişlerdir.

Kars ve çevresini kim işgal etti?

1853-1856 tarihleri arasında Osmanlı ile Rusya arasında yapılan Kırım savaşı devam ederken Osmanlı İmparatorluğunu sıkıştırmak amacıyla 14 Haziran 1855 tarihinde Rus Orduları doğu sınırlarımızı aşarak Kars Şehrini muhasara etmeye başlamıştır.

Yunanlıların işgal ettiği illerin adlarını nelerdir?

Yunan birlikleri muharebe yapmaksızın 24 Haziran 1920’de Kırkağaç’ı, aynı gün akşamında Soma’yı işgal ettiler. Bir sonraki hafta, 24 Haziran 1920’de Salihli, 25 Haziran 1920’de Alaşehir, 28 Haziran 1920’de Kula, 18 Ağustos 1920’de de Demirci ilçeleri işgal edildi.

Ermenilerin işgal ettiği yerler nerelerdir?

Rusya’nın da desteğini alan ve Azerbaycan’ın hazırlıksız olmasını fırsat bilen Ermenistan, Dağlık Karabağ ve çevresine yönelik işgal sürecini başlattı. Ermeniler, Azerbaycan’ın 1991’de bağımsızlığını ilan etmesinin hemen ardından ‘Dağlık Karabağ Cumhuriyetini’ ilan etti.

Suriye ve çevresini kim işgal etti?

Fransızlar El-Azme direnişini bastırdıktan sonra Suriye’yi işgal ettiler. Maysalun savaşı sonrasında Suriye Kralı Faysal bin Hüseyin görevinden alındı ve sürgüne gönderildi. Bunun üzerine Faysal bin Hüseyin Irak Krallı oldu.

Antalya işgal edilmiş midir?

Antalya, I. Dünya Savaşı’nın ardından imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesine dayanılarak 28 Mart 1919 tarihinde İtalya tarafından işgal edilmiştir.

Adana ve Maraş çevresini kim işgal etmiştir?

Mondros’tan sonra İngiliz orduları Maraş, Antep, Urfa, Adana ve civarını işgal etti. 1916 yılında imzalanan Sykes-Picot Anlaşması Projesi gereği ile Maraş, Antep, Urfa ve Musul Fransızlara bırakılmalıydı.

You might be interested:  Saklıkent Antalya Nasıl Gidilir?

Kars Sarıkamış kimler tarafından işgal edilmiştir?

Rus ordusu geri çekilince, Kazım Karabekir ileri harekâta geçerek 12 Mart ile 26 Nisan 1918 günleri arasında Erzurum, Horasan, Sarıkamış, Batum ve Kars’ı işgal ederek 93 (1877) Harbi ile terk edilen eski sınırlara ulaşmıştır.

Izmir ve çevresini kim işgal etti?

Dünya Savaşı sonrasında Paris’te toplanan uluslararası barış konferansının kararıyla İzmir kentinin 15 Mayıs 1919’da Yunanistan Krallığı tarafından işgaliyle başlayan ve 9 Eylül 1922’de Türk ordusunun kente girmesiyle sona eren işgaldir.

Istanbul ve çevresini kim işgal etti?

İstanbul, 16 Mart 1920’de İtilâf Devletleri’nce resmen işgal edilmişti. İngiliz, Fransız ve İtalyan Yüksek Komiserleri, sabah erkenden Sadrazam Salih Paşa’ya bir nota vererek saat 10’dan itibaren İstanbul’un işgal edile- ceğini bildirmişlerdi1.

Suriye ve çevresini kim işgal etti?

Fransızlar El-Azme direnişini bastırdıktan sonra Suriye’yi işgal ettiler. Maysalun savaşı sonrasında Suriye Kralı Faysal bin Hüseyin görevinden alındı ve sürgüne gönderildi. Bunun üzerine Faysal bin Hüseyin Irak Krallı oldu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.